Lời tiễn dặn

Đề: Phân tích đoạn trích Lời tiễn dặn trích trong truyện thơ“Tiễn dặn người yêu” Gợi ý làm bài Một số gợi  ý các em có thể tham khảo: Nội dung: Tâm trạng của Anh trên đường tiễn dặn Phải tiễn người yêu về với nhà chồng, lòng Anh vô cùng đau xót. Thế nhưng trên … Đọc tiếpLời tiễn dặn

Soạn bài Luyện viết đoạn văn tự sự

1. Tóm tắt nội dung bài dạy Khái niệm về đoạn văn tự sự Phân loại đoạn văn tự sự và vai trò của các đoạn văn tự sự Cách viết đoạn văn tự sự Để viết đoạn văn tự sự, cần hình dung sự việc xảy ra như thế nào rồi lần lượt kể … Đọc tiếpSoạn bài Luyện viết đoạn văn tự sự

Luyện viết đoạn văn tự sự

1. Đoạn văn trong văn bản tự sự Là bộ phận của văn bản, mỗi đoạn thường có câu nêu ý khái quát, gọi là câu chủ đề, các câu khác có nhiệm vụ thuyết minh triển khai rõ ý khái quát Mỗi đoạn văn tự sự thường gồm nhiều đoạn văn với những nhiệm … Đọc tiếpLuyện viết đoạn văn tự sự