Soạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý

1. Tóm tắt nội dung bài học Các bước làm bài văn nghị luận về một tư tưởng, đạo lý a. Tìm hiểu đề Tìm hiểu về nội dung (đề có những ý nào), thao tác lập luận chính, phạm vi xác định dẫn chứng của đề bài. b. Lập dàn ý Mở bài: Giới … Đọc tiếpSoạn bài Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý

Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý

Tóm tắt bài 1. Khái niệm nghị luận về một tư tưởng, đạo lý Nghị luận về một tư tưởng, đạo lý: là quá trình kết hợp những thao tác lập luận để làm rõ những vấn đề tư tưởng, đạo lý trong cuộc đời. Tư tưởng, đạo lý trong cuộc đời bao gồm: Lí tưởng … Đọc tiếpNghị luận về một tư tưởng, đạo lý