Soạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội

1. Tóm tắt nội dung bài học: Biết cách viết một bài văn nghị luận xã hội: Bố cục 3 phần Luận điểm luận cứ rõ ràng, xác thực Dùng từ và diễn đạt trôi chảy, mạch lạc. Chú ý trọng tâm: yêu cầu đề bài 2. Hướng dẫn luyện tập: Đề 1: Đọc truyện “Tấm … Đọc tiếpSoạn bài Viết bài làm văn số 1: Nghị luận xã hội