Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)

1. Tìm hiểu chung a. Tác giả Lê Hữu Trác Hiệu: Hải Thượng Lãn Ông, quê ở huyện Đường Hào, phủ Thượng Hồng, trấn Hải Dương (nay thuộc huyện Yên Mĩ, tỉnh Hưng Yên) Là một danh y tâm huyết và đức độ, đồng thời cũng là một nhà văn, nàh thơ có những đóng … Đọc tiếpVào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)

Soạn bài Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)

1. Tóm tắt nội dung bài học a. Nội dung ” Vào phủ chúa Trịnh” là bức tranh chân thực, sống động về cuộc sống xa hoa, đầy quyền uy nơi phủ chúa Vẻ đẹp nhân cách thanh cao và tâm hồn của tác giả: khinh thường danh lợi, sống thanh đạm, trong sạch b. … Đọc tiếpSoạn bài Vào phủ Chúa Trịnh (Trích Thượng kinh kí sự)