Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Ví dụ Bài tập 1: Hãy tìm hiểu xem tác giả đã sử dụng những yếu tố ngôn ngữ và những quy tắc ngôn ngữ nào để tạo câu? “NếuTổ quốc hôm nay nhìn từ biển Mẹ Âu Cơ hẳn không thể yên lòng” (Tổ Quốc nhìn từ biển – Nguyễn Việt Chiến) Các yếu tố … Đọc tiếpTừ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

Soạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân

1. Tóm tắt nội dung bài học Ngôn ngữ là tài sản chung của cả xã hội (các phương diện biểu hiện) Lời nói là sản phẩm riêng của cá nhân (các phương diện biểu hiện) 2. Hướng dẫn luyện tập Câu 1: Trong hai câu thơ dưới đây, từ thôi in đậm đã được tác giả sử … Đọc tiếpSoạn bài Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân