Lập dàn ý miêu tả cảnh đẹp ở địa phương em bài 1,2 SGK trang 81 Tiếng Việt 5, Giới thiệu cảnh đẹp mà em yêu thích:Cảnh gì? ở đâu? Em…

Trước cổng trời – Lập dàn ý miêu tả cảnh đẹp ở địa phương em bài 1,2 SGK trang 81 Tiếng Việt 5. Giới thiệu cảnh đẹp mà em yêu thích:Cảnh gì? ở đâu? Em đến vào dịp nào?(Một buổi sáng đẹp trời, tôi rảo bước trên đường làng quen thuộc và ngắm nhìn cánh … Đọc tiếpLập dàn ý miêu tả cảnh đẹp ở địa phương em bài 1,2 SGK trang 81 Tiếng Việt 5, Giới thiệu cảnh đẹp mà em yêu thích:Cảnh gì? ở đâu? Em…

Tập làm văn – Luyện tập văn tả cảnh trang 83 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1, Bài 1 em hãy cho biết đâu là cách mở bài gián tiếp, trực tiếp …

Trước cổng trời – Tập làm văn – Luyện tập văn tả cảnh trang 83 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1. Bài 1 em hãy cho biết đâu là cách mở bài gián tiếp, trực tiếp bài 2 tìm điểm giống và khác nhau giữa đoạn kết trong bài TẬP LÀM VĂN – LUYỆN … Đọc tiếpTập làm văn – Luyện tập văn tả cảnh trang 83 SGK Tiếng Việt lớp 5 tập 1, Bài 1 em hãy cho biết đâu là cách mở bài gián tiếp, trực tiếp …

Luyện từ và câu – Luyện tập về từ nhiều nghĩa trang 82 sgk Tiếng Việt lớp 5, bài 1 tìm từ đồng âm, từ nhiều nghĩa bài 2 từ xuân…

Trước cổng trời – Luyện từ và câu – Luyện tập về từ nhiều nghĩa trang 82 sgk Tiếng Việt lớp 5. bài 1 tìm từ đồng âm, từ nhiều nghĩa bài 2 từ xuân được dùng với nghĩa như thế nào Luyện từ và câu – Luyện tập về từ nhiều nghĩa 1. Trong … Đọc tiếpLuyện từ và câu – Luyện tập về từ nhiều nghĩa trang 82 sgk Tiếng Việt lớp 5, bài 1 tìm từ đồng âm, từ nhiều nghĩa bài 2 từ xuân…

Soạn bài Trước cổng trời trang 80 sgk Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Trước cổng trời – Soạn bài Trước cổng trời trang 80 sgk Tiếng Việt lớp 5. bài 1 vì sao địa danh trong bài gọi là cổng trời bài 2 em hãy tả lại vẻ đẹp của bức tranh thiên nhiên bài 3 em thích cảnh vật nào trong bài nhất ? bài 4 điều … Đọc tiếpSoạn bài Trước cổng trời trang 80 sgk Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…