Luyện từ và câu: cách viết người, tên địa lí Việt Nam, Hãy nhận xét cách viết những tên riêng sau đây….

Trung thu độc lập – Luyện từ và câu: cách viết người, tên địa lí Việt Nam. Hãy nhận xét cách viết những tên riêng sau đây. I – Nhận xétHãy nhận xét cách viết những tên riêng sau đây.a) Tên người : Nguyễn Huệ, Hoàng Văn Thụ, Nguyễn Thị Minh Khai.b) Tên địa lí: … Đọc tiếpLuyện từ và câu: cách viết người, tên địa lí Việt Nam, Hãy nhận xét cách viết những tên riêng sau đây….

Chính tả bài trung thu độc lập, Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng, Câu 3. Tìm các từ…

Trung thu độc lập – Chính tả bài trung thu độc lập. Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng, Câu 3. Tìm các từ Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng:a) Những chữ … Đọc tiếpChính tả bài trung thu độc lập, Câu 2. Tìm những chữ bị bỏ trống để hoàn chỉnh các đoạn văn dưới đây. Biết rằng, Câu 3. Tìm các từ…

Soạn bài Trung thu độc lập – Tiếng Việt lớp 4…

Trung thu độc lập – Soạn bài Trung thu độc lập. Câu 1. Trăng Trung thu độc lập có gì đẹp ? Câu 2. Anh chiến sĩ tưởng tượng đất nước trong những đêm trăng tương lai ra sao ? vẻ đẹp đó có gì khác so với đêm Trung thu độc lập ? Câu … Đọc tiếpSoạn bài Trung thu độc lập – Tiếng Việt lớp 4…

Kể chuyện lời ước dưới trăng, Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện…

Trung thu độc lập – Kể chuyện lời ước dưới trăng. Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện  Câu 2. … Đọc tiếpKể chuyện lời ước dưới trăng, Dựa vào lời kể của cô giáo (thầy giáo) và các tranh vẽ dưới đây, kể lại từng đoạn câu chuyện…

Luyện tập luyện từ và câu: cách viết tên người , tên sách Địa Việt Nam, Câu 1. Viết tên em và địa chỉ gia đình em. Câu 2. Viết tên một…

Trung thu độc lập – Luyện tập luyện từ và câu: cách viết tên người , tên địa lí Việt Nam. Câu 1. Viết tên em và địa chỉ gia đình em. Câu 2. Viết tên một số xã (phường, thị trấn) ở huyện (quận, thị xã, thành phố) của em. Câu 3. Viết tên … Đọc tiếpLuyện tập luyện từ và câu: cách viết tên người , tên sách Địa Việt Nam, Câu 1. Viết tên em và địa chỉ gia đình em. Câu 2. Viết tên một…

Kể lại nội dung bài Trung thu độc lập theo lời của em, Các em nhi đồng có quyền mơ tưởng đến một cuộc sống tươi đẹp trong một tương…

Trung thu độc lập – Kể lại nội dung bài Trung thu độc lập theo lời của em. Các em nhi đồng có quyền mơ tưởng đến một cuộc sống tươi đẹp trong một tương lai không xa. ĐỀ BÀI Kể lại nội dung bài Trung thu độc lập theo lời của em. *  Tham khảo cách … Đọc tiếpKể lại nội dung bài Trung thu độc lập theo lời của em, Các em nhi đồng có quyền mơ tưởng đến một cuộc sống tươi đẹp trong một tương…