Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 130 sgk Tiếng Việt lớp 5, Tìm các cặp từ quan hệ từ trong câu?…

Trồng rừng ngập mặn – Luyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 130 sgk Tiếng Việt lớp 5. Tìm các cặp từ quan hệ từ trong câu? LUYỆN TỪ VÀ CÂU:  Luyện tập về quan hệ từ Bài tập 1: Câu a: nhờ….mà Câu b: không những… mà còn Bài tập … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Luyện tập về quan hệ từ trang 130 sgk Tiếng Việt lớp 5, Tìm các cặp từ quan hệ từ trong câu?…

Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình) trang 130 Tiếng Việt lớp 5, Chọn làm một trong hai bài văn về bà tôi…

Trồng rừng ngập mặn – Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình) trang 130 sgk Tiếng Việt lớp 5. Chọn làm một trong hai bài văn về bà tôi Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình) Bài tập 1: Lời giải a) Đoạn 1 tả mái tóc của người bà … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình) trang 130 Tiếng Việt lớp 5, Chọn làm một trong hai bài văn về bà tôi…

Soạn bài tập đọc: Rừng ngập mặn trang 128 sgk Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Trồng rừng ngập mặn – Soạn bài tập đọc: Rừng ngập mặn trang 128 sgk Tiếng Việt lớp 5. Nêu nguyên nhân và hậu quả của việc phá rừng ngập mặn. TẬP ĐỌC         Trồng rừng ngập mặn I. CÁCH ĐỌC –  Đọc trôi chảy, lưu loát bài văn. –  Giọng rõ ràng rành mạch mang … Đọc tiếpSoạn bài tập đọc: Rừng ngập mặn trang 128 sgk Tiếng Việt lớp 5 – Tiếng Việt lớp 5…

Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình) trang 131 sgk Tiếng Việt lớp 5, Viết đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em…

Trồng rừng ngập mặn – Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình) trang 131 sgk Tiếng Việt lớp 5. Viết đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em thường gặp. Tập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình) Bài tập 1: Viết đoạn văn tả ngoại hình của … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập tả người (tả ngoại hình) trang 131 sgk Tiếng Việt lớp 5, Viết đoạn văn tả ngoại hình của một người mà em…