Soạn bài trống đồng Đông Sơn – Tiếng Việt lớp 4…

Trống đồng Đông Sơn – Soạn bài trống đồng Đông Sơn. Câu 1. Trống đồng Đông Sơn đa dạng như thế nào?Câu 2. Những hoạt động nào của con người được miêu tả trên trống đồng?Câu 3. Vì sao hình ảnh con người chiếm vị trí nổi bật trên hoa văn trống đồng? Câu 1. … Đọc tiếpSoạn bài trống đồng Đông Sơn – Tiếng Việt lớp 4…

Tập làm văn: Miêu tả đồ vật, Đề: Tả cây bút chì của em.Vào đầu năm học mới, mẹ chuẩn bị cho em đầy đủ các dồ dùng học tập, một …

Trống đồng Đông Sơn – Tập làm văn: Miêu tả đồ vật. Đề: Tả cây bút chì của em.Vào đầu năm học mới, mẹ chuẩn bị cho em đầy đủ các dồ dùng học tập, một trong các đồ dùng đó là cây bút chì đen mà em rất thích. Đề: Tả cây bút chì … Đọc tiếpTập làm văn: Miêu tả đồ vật, Đề: Tả cây bút chì của em.Vào đầu năm học mới, mẹ chuẩn bị cho em đầy đủ các dồ dùng học tập, một …

Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sức khỏe, Câu 1. Tìm các từ ngữ:Câu 2. Kể tên các môn thể thao mà em biết:Câu 3. Tìm các từ ngữ thích…

Trống đồng Đông Sơn – Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sức khỏe. Câu 1. Tìm các từ ngữ:Câu 2. Kể tên các môn thể thao mà em biết:Câu 3. Tìm các từ ngữ thích hợp với mỗi chỗ trống để hoàn thành các thành ngữ sau:Câu 4. Câu tục ngữ sau nói … Đọc tiếpLuyện từ và câu: Mở rộng vốn từ sức khỏe, Câu 1. Tìm các từ ngữ:Câu 2. Kể tên các môn thể thao mà em biết:Câu 3. Tìm các từ ngữ thích…

Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương, Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi.Câu 2. Hãy kể về những đổi mới ở xóm…

Trống đồng Đông Sơn – Tập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương. Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi.Câu 2. Hãy kể về những đổi mới ở xóm làng hoặc phố phường của em: Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi Nét mới ở … Đọc tiếpTập làm văn: Luyện tập giới thiệu về địa phương, Câu 1. Đọc bài văn sau và trả lời câu hỏi.Câu 2. Hãy kể về những đổi mới ở xóm…