Soạn bài Tôm Càng và Cá Con – Tiếng Việt lớp 2…

Tôm Càng và Cá Con – Soạn bài Tôm Càng và Cá Con. Câu hỏi 1: Khi đang tập dưới đáy sông, Tôm Càng gặp chuyện gì?Câu hỏi 2: Cá Con làm quen với Tôm Càng như thế nào?Câu hỏi 3: Đuôi và vẩy Cá Con có ích lợi gì?Câu hỏi 4: Kể lại việc … Đọc tiếpSoạn bài Tôm Càng và Cá Con – Tiếng Việt lớp 2…

Chính tả Vì sao cá không biết nói, Chính tả Vì sao cá không biết nói.Điền vào chỗ trống:…

Tôm Càng và Cá Con – Chính tả Vì sao cá không biết nói. Chính tả Vì sao cá không biết nói.Điền vào chỗ trống: Điền vào chỗ trống: a. “r” hoặc “d”: “Lời ve kim da diết Xe sợi chỉ âm thanh Khâu những đường rạo rực Vào nền mây trong xanh”. b.“ưt” hoặc … Đọc tiếpChính tả Vì sao cá không biết nói, Chính tả Vì sao cá không biết nói.Điền vào chỗ trống:…