Tiết 9 – Tuần 27 trang 42 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 : 1. Đọc thầm :…

1. Đọc thầm . Tiết 9 – Tuần 27 trang 42 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 9 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2 1. Đọc thầm : Cá rô lội nước    Những bác rô già, rô cụ lực lưỡng, đầu đuôi đen sì lẫn … Đọc tiếpTiết 9 – Tuần 27 trang 42 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 : 1. Đọc thầm :…