Tiết 8 – Tuần 9 trang 47 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) kể về tình cảm của bố…

Viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) kể về tình cảm của bố mẹ hoặc người thân của em đối với em.. Tiết 8 – Tuần 9 trang 47 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tiết 8 – Tuần 9 – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiếng … Đọc tiếpTiết 8 – Tuần 9 trang 47 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Viết một đoạn văn (từ 5 đến 7 câu) kể về tình cảm của bố…