Tiết 8 – Tuần 27 trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Trò chơi ô chữ…

Trò chơi ô chữ. Tiết 8 – Tuần 27 trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 8 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2 Trò chơi ô chữ a) Điền từ vào ô trống theo hàng ngang : – Dòng 1 : Người cưới công chúa … Đọc tiếpTiết 8 – Tuần 27 trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: Trò chơi ô chữ…