Tiết 8 – Tuần 18 trang 140 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Cho đề bài sau : “Tả một đồ dùng học tập hoặc đồ chơi…

Cho đề bài sau : “Tả một đồ dùng học tập hoặc đồ chơi mà em yêu thích.”. Tiết 8 – Tuần 18 trang 140 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiết 8 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 4 Cho đề bài sau … Đọc tiếpTiết 8 – Tuần 18 trang 140 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Cho đề bài sau : “Tả một đồ dùng học tập hoặc đồ chơi…