Tiết 8 – Tuần 18 trang 98 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập…

Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập của em trong học kì I. . Tiết 8 – Tuần 18 trang 98 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tiết 8 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 3 Viết … Đọc tiếpTiết 8 – Tuần 18 trang 98 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: Viết một đoạn văn (từ 7 đến 10 câu) kể về việc học tập…