Tiết 8 – Tuần 18 trang 85 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết khoảng 5 câu kể về một bạn lớp…

Viết khoảng 5 câu kể về một bạn lớp em.. Tiết 8 – Tuần 18 trang 85 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 8 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 2 1. Viết lời đáp của em: a) Khi bà bảo em … Đọc tiếpTiết 8 – Tuần 18 trang 85 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Viết khoảng 5 câu kể về một bạn lớp…