Tiết 8 – Tuần 10 trang 73 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc…

Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc người thân nói về mơ ước của em. . Tiết 8 – Tuần 10 trang 73 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 1 – Tiết 8 – Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiếng Việt 4 Đề … Đọc tiếpTiết 8 – Tuần 10 trang 73 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Viết một bức thư ngắn (khoảng 10 dòng) cho bạn hoặc…