Tiết 8 ôn tập giữa học kì 2 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Gia đình tôi sắp chuyển sang nhà mới. Chủ…

Gia đình tôi sắp chuyển sang nhà mới. Chủ nhật vừa rồi cả nhà cùng nhau dọn dẹp đồ đạc, chuẩn bị cho việc di dời.. Tiết 8 ôn tập giữa học kì 2 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tiết 8 – Ôn tập giữa học kì … Đọc tiếpTiết 8 ôn tập giữa học kì 2 trang 67 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Gia đình tôi sắp chuyển sang nhà mới. Chủ…