Tiết 8 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 119 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình…

Viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình của một con vật mà em yêu thích. Mẫu 1: Đoạn văn miêu tả ngoại hình con chó.. Tiết 8 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 119 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tiết 8 – Ôn tập cuối học … Đọc tiếpTiết 8 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 119 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Viết một đoạn văn miêu tả ngoại hình…