Tiết 7 – Tuần 18 trang 84 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Cô giáo (thầy giáo) lớp 1 của em đã chuyển sang dạy…

Cô giáo (thầy giáo) lớp 1 của em đã chuyển sang dạy ở một trường khác. Nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam 20-11, em hãy viết bưu thiếp chúc mừng cô (thầy).. Tiết 7 – Tuần 18 trang 84 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 7 – Tuần 18 … Đọc tiếpTiết 7 – Tuần 18 trang 84 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Cô giáo (thầy giáo) lớp 1 của em đã chuyển sang dạy…