Tiết 7 ôn tập giữa học kì 2 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Dựa theo nội dung bài Chiếc lá (Tiếng…

Dựa theo nội dung bài Chiếc lá (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 98 – 99), ghi dấu X vào □ trước ý trả lời đúng . Tiết 7 ôn tập giữa học kì 2 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tiết 7 – Ôn tập giữa học … Đọc tiếpTiết 7 ôn tập giữa học kì 2 trang 65 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Dựa theo nội dung bài Chiếc lá (Tiếng…