Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 117 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên nhà vua…

5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên nhà vua nước Li-li-pút từ bỏ ý định biến nước Bli-phút thành một tỉnh của Li-li-pút ?. Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì II trang 117 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tiết 7 – Ôn tập cuối học kì 2 – Vở … Đọc tiếpTiết 7 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 117 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 5. Vì sao Gu-li-vơ khuyên nhà vua…