Tiết 6 – Tuần 27 Trang 43 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Lễ hội…

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Lễ hội:Hội vật Sự tích lễ hội Chủ Đồng TửHội đua voi ởi Tây Nguyên Đi hội chùa HươngNgày hội ở rừng xanh Rước đèn ông sao. Tiết 6 – Tuần 27 Trang 43 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết … Đọc tiếpTiết 6 – Tuần 27 Trang 43 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Lễ hội…