Tiết 6 – Tuần 18 trang 137 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Cho đề tập làm văn sau : “Tả một đồ dùng học tập của…

Cho đề tập làm văn sau : “Tả một đồ dùng học tập của em.”. Tiết 6 – Tuần 18 trang 137 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiết 6 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 4 Cho đề tập làm văn sau : … Đọc tiếpTiết 6 – Tuần 18 trang 137 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Cho đề tập làm văn sau : “Tả một đồ dùng học tập của…