Tiết 6 – Tuần 18 trang 82 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Em đến nhà bạn để báo cho bạn đi dự Tết Trung thu…

Em đến nhà bạn để báo cho bạn đi dự Tết Trung thu nhưng cả gia đình bạn đi vắng. Hãy viết lại lời nhắn cho bạn.. Tiết 6 – Tuần 18 trang 82 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 6 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học … Đọc tiếpTiết 6 – Tuần 18 trang 82 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Em đến nhà bạn để báo cho bạn đi dự Tết Trung thu…