Tiết 6 – Tuần 10 trang 71 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 1: 1. Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình…

1. Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình cấu tạo như sau (ứng với mỗi mô hình, tìm 1 tiếng). Tiết 6 – Tuần 10 trang 71 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 1 – Tiết 6 – Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiếng … Đọc tiếpTiết 6 – Tuần 10 trang 71 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 1: 1. Tìm trong đoạn văn trên những tiếng có mô hình…