Tiết 6 ôn tập giữa học kì 2 trang 64 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Phân biệt ba kiểu câu kể (bằng cách…

1. Phân biệt ba kiểu câu kể (bằng cách nêu định nghĩa, ví dụ về từng kiểu câu), rồi ghi vào chỗ trống trong bảng . Tiết 6 ôn tập giữa học kì 2 trang 64 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tiết 6 – Ôn tập giữa học kì … Đọc tiếpTiết 6 ôn tập giữa học kì 2 trang 64 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Phân biệt ba kiểu câu kể (bằng cách…