Tiết 6 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 83 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Viết tiếp để hoàn chỉnh các khổ thơ…

1 Viết tiếp để hoàn chỉnh các khổ thơ sau của bài Mưa : . Tiết 6 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 83 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết 6 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 – Tiếng Việt 3 tập 2 … Đọc tiếpTiết 6 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 83 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Viết tiếp để hoàn chỉnh các khổ thơ…