Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau…

1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau . Tiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 5 – Tuần 35 – Ôn tập cuối học kì 2 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau : a) Bà … Đọc tiếpTiết 5 – Tuần 35 trang 73 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Viết lời đáp của em trong mỗi trường hợp sau…