Tiết 5 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang 43 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ…

1 Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ trong bài Ngày hội rừng xanh :Chim gõ kiến…………………………………………..vòng quanhSóng rồi, ……………………… Tiết 5 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang 43 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết 5 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 … Đọc tiếpTiết 5 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang 43 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Viết tiếp để hoàn chỉnh hai khổ thơ…