Tiết 5 – Tuần 27 trang 38 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?”….

1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?”. Đánh dấu × vào □ trước ý trả lời đúng . Tiết 5 – Tuần 27 trang 38 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 5 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2 1. … Đọc tiếpTiết 5 – Tuần 27 trang 38 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Như thế nào ?”….