Tiết 5 – Tuần 18 trang 136 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn…

Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn sau. Tiết 5 – Tuần 18 trang 136 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiết 5 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 4 1. Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các … Đọc tiếpTiết 5 – Tuần 18 trang 136 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Tìm danh từ, động từ, tính từ trong các câu văn…