Tiết 5 – Tuần 10 trang 69, 70 vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1: 1. Ghi lại vắn tắt những điều cần nhớ về các bài…

1. Ghi lại vắn tắt những điều cần nhớ về các bài tập đọc thuộc chủ điểm Trên đôi cánh ước mơ theo mẫu sau. Tiết 5 – Tuần 10 trang 69, 70 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 1 – Tiết 5 – Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì … Đọc tiếpTiết 5 – Tuần 10 trang 69, 70 vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1: 1. Ghi lại vắn tắt những điều cần nhớ về các bài…