Tiết 5 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 82 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ…

1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bầu trời và mặt đất. Tiết 5 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 82 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết 5 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 – Tiếng Việt 3 tập 2 … Đọc tiếpTiết 5 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 82 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ…