Tiết 4 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1.Viết tên các bài tập đọc…

1.Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Nghệ thuật. Tiết 4 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết 4 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 – Tiếng việt 3 tập 2 1.Viết tên các bài … Đọc tiếpTiết 4 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang 41 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1.Viết tên các bài tập đọc…