Tiết 4 – Tuần 18 trang 136 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Viết một đoạn văn ngắn nói về nội dung bài thơ Đôi que…

Viết một đoạn văn ngắn nói về nội dung bài thơ Đôi que đan (Tiếng Việt 4, tập một, trang 175 – 176) . Tiết 4 – Tuần 18 trang 136 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiết 4 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng … Đọc tiếpTiết 4 – Tuần 18 trang 136 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1: Viết một đoạn văn ngắn nói về nội dung bài thơ Đôi que…