Tiết 4 – Tuần 18 trang 80 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Gạch dưới 8 từ chỉ hoạt động trong đoạn văn…

Gạch dưới 8 từ chỉ hoạt động trong đoạn văn sau. Tiết 4 – Tuần 18 trang 80 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 4 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 2 1. Gạch dưới 8 từ chỉ hoạt động trong đoạn … Đọc tiếpTiết 4 – Tuần 18 trang 80 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Gạch dưới 8 từ chỉ hoạt động trong đoạn văn…