Tiết 4 – Tuần 10 trang 66, 67 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Viết vào mỗi chỗ trống 2 – 3 từ ngữ về các…

1. Viết vào mỗi chỗ trống 2 – 3 từ ngữ về các chủ điểm đã học theo yêu cầu dưới đây. Tiết 4 – Tuần 10 trang 66, 67 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tiết 4 – Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì 1 1. Viết … Đọc tiếpTiết 4 – Tuần 10 trang 66, 67 vở bài tập Tiếng Việt lớp 5 tập 1: 1. Viết vào mỗi chỗ trống 2 – 3 từ ngữ về các…