Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt…

1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 164). Tìm trong bài đọc và viết lại. Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 – Vở bài tập … Đọc tiếpTiết 4 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 115 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: 1. Đọc truyện Có một lần (Tiếng Việt…