Tiết 3 – Tuần 27 trang 36 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?”. Đánh…

1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?”. Đánh dấu x vào □ trước ý trả lời đúng . Tiết 3 – Tuần 27 trang 36 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2 – Tiết 3 – Tuần 27 – Ôn tập giữa học kì 2 1. Tìm … Đọc tiếpTiết 3 – Tuần 27 trang 36 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 2 tập 2: 1. Tìm bộ phận câu trả lời cho câu hỏi “Ở đâu ?”. Đánh…