Tiết 3 – Tuần 18 trang 135 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Cho đề tập làm văn sau : “Kể chuyện ông Nguyễn Hiền” Em…

Cho đề tập làm văn sau : “Kể chuyện ông Nguyễn Hiền” Em hãy viết . Tiết 3 – Tuần 18 trang 135 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 4 tập 1 – Tiết 3 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 4 Cho đề tập làm văn sau … Đọc tiếpTiết 3 – Tuần 18 trang 135 vở bài tập Tiếng Việt 4 tập 1: Cho đề tập làm văn sau : “Kể chuyện ông Nguyễn Hiền” Em…