Tiết 3 – Tuần 18 trang 92 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Nhớ và viết lại khổ thơ em thích nhất trong bài Vàm…

1. Nhớ và viết lại khổ thơ em thích nhất trong bài Vàm cỏ Đông.. Tiết 3 – Tuần 18 trang 92 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tiết 3 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 3 1. Nhớ và viết lại khổ thơ … Đọc tiếpTiết 3 – Tuần 18 trang 92 vở bài tập Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Nhớ và viết lại khổ thơ em thích nhất trong bài Vàm…