Tiết 3 – Tuần 10 trang 66 vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể thuộc…

Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể thuộc chủ điểm Măng mọc thẳng, ghi vắn tắt vào bảng sau những điều cần nhớ . Tiết 3 – Tuần 10 trang 66 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 1 – Tiết 3 – Tuần 10 – Ôn tập giữa … Đọc tiếpTiết 3 – Tuần 10 trang 66 vở bài tập Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Dựa vào nội dung các bài tập đọc là truyện kể thuộc…