Tiết 3 – Tuần 10 trang 66 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Ghi lại chi tiết mà em thích nhất trong một bài văn…

Ghi lại chi tiết mà em thích nhất trong một bài văn miêu tả đã học dưới đây . Tiết 3 – Tuần 10 trang 66 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1 – Tiết 3 – Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì 1 Ghi lại chi tiết mà em … Đọc tiếpTiết 3 – Tuần 10 trang 66 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 5 tập 1: Ghi lại chi tiết mà em thích nhất trong một bài văn…