Tiết 3 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 78 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ…

1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Ngôi nhà chung . Tiết 3 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 78 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết 3 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 – Tiếng việt 3 tập 2 1 … Đọc tiếpTiết 3 – Ôn tập cuối kì 2 – Tuần 35 Trang 78 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: 1 Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ…