Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 114 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc trích đoạn về cây xương rồng…

Đọc trích đoạn về cây xương rồng (Tiếng Việt 4, tập hai, trang 163). Dựa vào những chi tiết mà tác giả cung cấp và dựa vào quan sát riêng của mình. Tiết 3 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 114 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2 – Tiết … Đọc tiếpTiết 3 – Ôn tập cuối học kì 2 trang 114 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 2: Đọc trích đoạn về cây xương rồng…