Tiết 2 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Đọc bài thơ sau : Thương Em thương…

Đọc bài thơ sau :ThươngEm thương làn gió mồ côiKhông tỉm thấy bọn, vào ngồi trong câyEm thương sợi náng đông gáyRun run ngỡ giữa vưòn cây cởi ngồng. Tiết 2 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2 – Tiết 2 – … Đọc tiếpTiết 2 – Tuần 27 – Ôn tập giữa kì 2 Trang 39 Vở bài tập (VBT) Tiếng Việt 3 tập 2: Đọc bài thơ sau :
Thương
Em thương…