Tiết 2 – Tuần 18 trang 91 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bắc – Trung –…

1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bắc – Trung – Nam.. Tiết 2 – Tuần 18 trang 91 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1 – Tiết 2 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 3 1. Viết tên các bài tập đọc … Đọc tiếpTiết 2 – Tuần 18 trang 91 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt 3 tập 1: 1. Viết tên các bài tập đọc thuộc chủ điểm Bắc – Trung –…