Tiết 2 – Tuần 18 trang 78 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dùng dấu chấm ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết…

Dùng dấu chấm ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết lại cho đúng chính tả. Tiết 2 – Tuần 18 trang 78 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 2 tập 1 – Tiết 2 – Tuần 18 – Ôn tập cuối học kì 1 – Tiếng Việt 2 1. Đặt câu rồi viết … Đọc tiếpTiết 2 – Tuần 18 trang 78 vở bài tập Tiếng Việt lớp 2 tập 1: Dùng dấu chấm ngắt đoạn sau thành 5 câu, rồi viết…