Tiết 2 – Tuần 10 trang 65 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Dựa vào bài chính tả Lời hứa (Tiếng Việt 4, tập một,…

Dựa vào bài chính tả Lời hứa (Tiếng Việt 4, tập một, trang 96 – 97), trả lời các câu hỏi sau . Tiết 2 – Tuần 10 trang 65 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 1 – Tiết 2 – Tuần 10 – Ôn tập giữa học kì 1 – Tiếng … Đọc tiếpTiết 2 – Tuần 10 trang 65 Vở bài tập (SBT) Tiếng Việt lớp 4 tập 1: Dựa vào bài chính tả Lời hứa (Tiếng Việt 4, tập một,…